ترجمه

ترجمه رسمی هر گونه سند، مدرک و گواهی

1103970_-world_background_viii-سندها و مدرک‌های شخص‌های حقیقی و حقوقی؛

هر گونه قرارداد و توافقنامه‌ حقوقی میان طرف‌های درون یا بیرون از ایران؛

سندها و مدرک‌های بازرگانی، بانکی، مالی و بیمه‌ای؛

کارنامه، شرح درس‌های گذرانده‌ی دوره‌های گوناگون آموزشی؛

گونه‌های مختلف ‏گواهی‌های آموزشی و دانشنامه‌های دانشگاهی و مانند آن.

ترجمه متن‌های عمومی‏

logo-verticalهر گونه نوشته‌ی خبری، اطلاع‌رسانی، رسانه‌ای و روزنامه‌ای

ترجمه مقاله‌ها و جستارهای نشریه‌ها و مطبوعات دوره‌ای

متن‌های اداری، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، پزشکی

آگهی‌های بازرگانی و تبلیغاتی

ترجمه متن‌های تخصصی

ترجمه دانشگاهی

ترجمه بازرگانی و اداری

پایان نامه های دکترای حرفه‌ای و کارشناسی ارشد

مقاله‌های و جستارهای پژوهشی و علمی – منتشر شده یا به منظور انتشار در نشریه‌ها و ژورنال‌های علمی

کتاب های تخصصی و فنی در همه رشته‌های دانشگاهی و آموزش عالی

ترجمه گزارش و خبر

ترجمه خبر، گزارش و تحلیل ترجمه گزارش‌های خبری و تحلیلی متن‌های قابل انتشار در رسانه‌ها متن‌های پژوهشی، تئوریک، آموزش همگانی، و آگاهی‌رسانی

ترجمه چند رسانه ای (رسانه‌های سیمایی و آوایی )

زیرنویس ویدیو و فیلم 128238

روایت و صداگذاری فیلم و ویدیو

پویانمایی (انیمیشن)

ترجمه متن‌های هنری و ادبی

داستان کوتاه و رمان

نمایشنامه

فیلم نامه

شعر

نقد و نگره‌ی ادبی و هنری

بومی‌سازی و ترجمه‌ی فرهنگی

تارنماهای اینترنتی،

بازی‌های رایانه‌ای و الکترونیکی،

راهنما و دستورکار کالاهای صنعتی و خدماتی 

ویرایش و بازنگری

ویرایش و بازنگری ترجمه‌های دیگران

ویرایش و بازنگری متن و نوشته‌های نویسندگان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *