ترجمه

ترجمه رسمی هر گونه سند، مدرک و گواهی سندها و مدرک‌های شخص‌های حقیقی و حقوقی؛ هر گونه قرارداد و توافقنامه‌ حقوقی میان طرف‌های درون یا بیرون از ایران؛ سندها و مدرک‌های بازرگانی، بانکی، مالی و بیمه‌ای؛ کارنامه، شرح درس‌های گذرانده‌ی دوره‌های گوناگون آموزشی؛ گونه‌های مختلف ‏گواهی‌های آموزشی و دانشنامه‌های دانشگاهی و مانند آن. ترجمه متن‌های[…]

هنری، ادبی

ترجمه چند رسانه ای (رسانه‌های سیمایی و آوایی ) زیرنویس ویدیو و فیلم  روایت و صداگذاری فیلم و ویدیو پویانمایی (انیمیشن) ترجمه متن‌های هنری و ادبی داستان کوتاه و رمان نمایشنامه فیلم نامه شعر نقد و نگره‌ی ادبی و هنری بومی‌سازی و ترجمه‌ی فرهنگی تارنماهای اینترنتی، بازی‌های رایانه‌ای و الکترونیکی، راهنما و دستورکار کالاهای صنعتی[…]